The invitation for preparation of a lecture for the ICMUM 2018 conference is extended primarily to:

 • managers of underground mining museums and their employers
 • organisers of underground tourist routes in mines
 • scientists dealing with the problems of securing of mining excavations, their maintenance and revitalisation
 • employers of state and international institutions dealing with financing of projects related to underground tourist routes in mines or of companies preparing applications for such grants
 • representatives of non-profit organisations dealing with revitalisation and organisation of tourism in mines
 • representatives of operational mines planning to organise tourist attractions or a mining museum
 • members of domestic and international organisations and associations dealing with education and popularisation of the history of mining
 • archaeologists, geologists, historians of material culture with experience in research work conducted in mining excavations
 • specialists in mining law
 • underground health care and health resort organisers
 • commercial organisers of innovative solutions in the scope of education, sport, recreation and entertainment in mines

The plans are for 200 participants to take part in the conference and for maximum 40 lectures to be delivered.
The time of the presentation: 20 minutes
A 20-minute public discussion is planned after each finished session.
During the conference, there will also be 2 announcements, prepared by the organiser.

 The conference discussion will comprise 6 plenary sessions:

 1. Session I: Presentation of Cracow Saltworks – history and current operation, as well as 2018 jubilees (a session prepared by the organiser, lectures by invitation)
 2. Session II: Legal, financial and organisational aspects of underground mining museums operation on an international scale (introductory lecture to the session – by invitation)
 3. Session III: Protection, revitalisation, conservation protection, and research problems of mining excavations
 4. Session IV: Organisation of underground tourist routes and modelling the museum space – authenticity or creation?
 5. Session V: Educational role of mining museums and their operation in local communities
 6. Session VI: Ethical aspects and good practice serving the purpose of maintaining balance between protection and accessibility of, education about and income coming from underground tourist routes.

 

We suggest your lectures and conference presentations are on the following subjects.
NOTE: subjects may be combined in one lecture.

 

SESSION II: Legal, Financial and Organisational Aspects of Functioning of Underground Mining Museums in International Perspective

 1. Ownership Right to Underground Mining Pits: Opportunities and Limitations.
 2. Legal Provisions Permitting for the Use of Underground Mining Facilities for Tourist Purposes and Regulating Their Operation.
 3. Financing Underground Museum Facilities: Various Manners and Modes of Financing in International Perspective (EU Projects, Central Financing from State Budgets, Local Budgets, Foundations and Associations, Private Sponsorship, Self-financing). Profitability of an Underground Facility (Successful and Failed Examples).

SESSION III: Securing, Conservation Protection, Revitalisation and Research Problems Related to Mining Pits

 1.  Types of Threats in Mining Pits and Modes of Securing Mining Pits for Tourism Needs (Techniques, Materials, Completed Projects).
 2. Mining, Historical and Conservation Analysis as the Basis of Decisions on Preservation and Securing or Liquidation of Individual Pits and Entire Mines (Penetration of Pits, Stock-taking, Archaeological Studies, Digital Scanning, Modes of Scientific and Technical Documentation of Underground Facilities).
 3. Problems in Conservation Protection of Mining Pits (Including Provisions Regulating Conservation Protection in International Perspective and Their Absence, Search for Solutions).
 4. New Life of Forgotten Drifts.
 5. Resuming mining and production in historic mines  and those with developed tourist facilities, including the ones on the UNESCO World Heritage List.
 6. Organisation of Tourism in Mines Still Operating as Extraction Facilities.
 7. Problems Related to Making an Underground Mining Facility Available for the Needs of Mass Tourism (Safety, Necessary Adaptations and Rebuilding, Ongoing Technical Maintenance: Ventilation, Lighting, Dewatering, etc.).
 8. Scientific Research and Organisation of Thematic Displays (Geology, Archaeology, History, Material Culture, Art, Technology).
 9. Establishment of Geological, Mining and Archaeological Reserves.

 

SESSION IV: Organisation of Underground Tourist Routes and Museum Space Formation: Authenticity or Creation?

 1.  Preserving Authenticity of a Place vs. Enhancing Its Attractiveness.
 2. “Let Us Dig a Hole for Tourists” – Borders of Creation.
 3. Examples of Adaptation of Mining Pits for Display Purposes.
 4. Methods of Procuring Exhibits and Extension of Museum Collections. Problem of Collection Loss for the Sake of Other Museums.
 5. Modes of Presenting Rare and Untypical Technique Facilities in Underground Displays. In Situ Objects or New Locations?
 6. Keeping Up with Modernity: Multimedia in the Underground Museum and Modes of Enhancing Attractiveness of Underground Mining Displays.
 7. Narrative in an Underground Museum: How to Tell the Story of a Place?
 8. Using Post-Industrial Facilities on the Surface and Shaping the Direct Vicinity of Underground Museums.
 9. Various Needs of Various Tourist Groups. Should Their Expectations Be Taken into Account During Preparation of an Underground Display?

 

SESSION V: Educational Role of Mining Museums and Their Functioning in Local Communities

 1. Mines as Educational Facilities and Their Role in Popularisation of Mining and Technical Subjects.
 2. A Mine as a Venue for Events, Entertainment and Leisure Time.
 3. Establishment of Mining Museums and Underground Displays as a Response to Local Social Problems and Development Opportunity for the Whole Region.
 4. Marketing Strategies and Effective Promotion of Underground Mining Museums.
 5. Associations of Mining Museums, Trans-border Routes of Mining Heritage: Their Role and Perspectives of International Cooperation.
 6. Borders of Virtual Availability of Underground Museums (Digitisation, Websites, Mobile Apps, etc.).

 

SESSION VI: Ethical Aspects and Good Practice in Maintaining Balance Between Protection, Education, Making Underground Tourist Routes Available to Tourists and Making Profit on Them.

 1. Mission of Mining Museums: Protection of Natural, Technical and Intangible Heritage.
 2. Various Perception of Problems: Manager of a Place, Miner, Museum Employee, Marketing Specialist?
 3. Borders of Commercialisation: a Tourist Product vs. Cultural Heritage.
 4. Successes and Failures in the Functioning of Mining Museums and Underground Displays: Case Studies.
 5. Where are We Heading To? Evaluation of Recent Transformations, Perspectives and Threats.
PRINT TOP

SUBSCRIBE
TO OUR NEWSLETTER

Success!

You saved you do newsletter.

Enter e-mail

Wrong e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja