PRACTICAL INFORMATION

Entering Poland

Detailed information on the conditions to be fulfilled by foreigners wanting to enter Poland can be found on the website of the Ministry of Foreign Affairs (MSZ) of the Republic of Poland: www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/

The MSZ’s website features also a list of foreign consular offices of countries, which have their representatives in Poland, as well as other information important from guests from abroad visiting our country.

www.projectvisa.com is also a helpful link.

 

The weather

The autumn weather in Poland is changeable. We may have snow or rain in November, and the temperature may fall below zero. It may be as well that in November we still have a very pleasant, late Indian summer with sunny sky and more than 20 Celsius degrees in the shade. A current weather forecast for Wieliczka, Bochnia, Krakow and many more places in Poland can be found on the website: www.accuweather.com

 

The Wieliczka Salt Mine and the Bochnia Salt Mine – information for conference participants and visitors:

 1. The temperature in the mines is 14-16 Celsius degrees.
 2. You should have warm clothes with you when going underground. In the case of sightseeing, you should remember about comfortable shoes.
 3. Air humidity in the mines is 75% to 90%.
 4. Pressure is slightly higher than atmospheric.
 5. Contraindications to a ride down and stay in underground excavations: circulatory and respiratory insufficiency, claustrophobia.
 6. Sightseeing tourist routes, you should be prepared for the necessity of covering about 700 steps in the Bochnia mine and 800 in the Wieliczka mine.
 7. You will stay underground under the supervision of guides and authorised tourist service employees.
 8. Smoking and open flames are strictly forbidden in the mines.
 9. Those who want to go down the slide in the Bochnia mine must wear long trousers and covered shoes.
 10. Toilets are located on the surface next to shafts by which you can enter the mines and underground, in close proximity to the chambers in which the conference is going to take place.

 

 

Force majeure

In the event of emergency situations related to damages to health, first medical aid and an ambulance will be provided for the participants in the conference. All potential costs arising from a potential medical treatment, however, will have to be covered by the conference participants themselves.

Therefore, we recommend buying a tourist insurance before going to Poland, which will cover medical treatment expenses and accident insurance.

EU citizens should have the European Health Insurance Card.

Important telephone numbers:

General alarm number 112

The police 997

Fire service 998

Emergency medical treatment 999

 

Electric sockets in Poland are essentially of the so-called E Type.

It is a socket with two wholes (for phase and neutral cords), compliant with type C, and one bolt placed between them (but not on the same axis) for the protection earth (PE) cord. It is used in France, Belgium, Poland, the Czech Republic, Slovakia. It is adjusted for the power load up to 16 A.

 

PRINT TOP

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja