CONFERENCE REGISTRATION FEE:

Participant category

Registration

Deadline

Fee

Speakers

Standard Registration

30th July – 31st October 2018

FREE OF CHARGE

Passive participants

Early Registration

30th July – 30th August 2018

EUR 180 gross

Passive participants

Standard Registration

1st September – 9th November 2018

EUR 200 gross

Passive participants

Late Registration

10th November – 19th November 2018

EUR 300 gross

 

RULES FOR PARTICIPATION:

 1. On-line registration and paying the registration fee (in the case of passive participants) is a necessary condition for participation in conference proceedings.
 2. Paying the registration fee will be possible after an electronic registration is launched from 30th July 2018.
 3. There is no possibility of paying the registration fee partially in the event a participant will not participate in the conference fully. Passive participants can pay only by cash (PLN) at the registration desk on 19th November 2018.
 4. The fee should be paid by a bank transfer to the Organiser’s account till 30th August 2018 (Early Registration), 9th November 2018 (Standard Registration), 18th November 2018 (Late Registration):
  Recipient: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
  IBAN: PL 87 1130 1150 0012 1268 2620 0001
  SWIFT (BIC): GOSKPLPW
  Please give your name and surname as the transfer title and add: CONFERENCE FEE

 

The payer is obliged to cover the bank charge for the transfer, so that the Organiser’s account is credited with the full amount stated in the table above.

 

 1. The conference fee covers:
 • Participation in the conference
 • Participation in the Gala Dinner in Folwark Zalesie on 19.11.2018
 • Coffee breaks
 • Lunches during the conference
 • Banquet dinners in the mines on 20.11.2018 and 21.11.2018
 • Participation in Posters Exhibition
 • Sightseeing in the Wieliczka Salt Mine and the Bochnia Salt Mine, the Saltworks Castle in Wieliczka and the Wieliczka Graduation Tower
 • Conference materials in the form of a conference bag containing, among others:
  • Conference programme
  • Book of abstracts
  • Post-conference publication of the papers
  • The commemorative publication “On the way to Independence” together with a multimedia presentation
  • Promotional materials
  • Writing materials (a notebook, a pen)
  • ID card
 • Transport of participants: from Wieliczka to Folwark “Zalesie” and back on 19.11.2018.
  from Wieliczka to the Bochnia Salt Mine and back on 21.11.2018.
 1. The conference registration fee and the charge for sightseeing in Krakow can be combined – in the transfer title you should list: CONFERENCE FEE AND CRACOW SIGHTSEEING.
 2. The Organizer covers 100% of the cost of accommodation for the Speakers from 17.11.2018 to 23.11.2018 (6 nights and breakfasts) in the hotels situated in Wieliczka, indicated in the section “ACCOMMODATION”.
 3. The Organiser does not cover travel expenses and travel insurance for the Speakers.
 4. The Organiser does not cover travel expenses and travel insurance for Passive Participants.
 5. The Organiser covers 20% of the cost of accommodation for Passive Participants from 17.11.2018 to 23.11.2018 (6 nights and breakfasts) in the hotels situated in Wieliczka, indicated in the section “ACCOMMODATION”. On-line registration, paying the registration fee and the booking of the room in one of the indicated hotels till 30th September 2018 is the necessary condition for this discount.
 6. The number of conference participants is limited. Applications for enlisting participants – passive participants are processed on a first come first served basis and based on the fee being paid before the given deadline.
 7. In the event the fee is not paid before the given deadline, the Organiser has the right to cross a registered participant from the list.
 8. In the event a registered participant withdraws from participation in the conference, this fact should be immediately reported to the address: info@icmum.pl
 9. In the event a participant withdraws from participation in the conference and gives notice of it before 30.09.2018, the Organiser will return 100% of the Conference Fee and the cost of Cracow Sightseeing.
 10. In the event a participant withdraws from participation in the conference and gives notice of it before 15.11.2018, the Organiser will return 50% of the Conference Fee and the cost of Cracow Sightseeing.
 11. In the event a participant withdraws from participation in the conference and gives notice of it after 15.11.2018, or in the event a participant is not present at the conference, the Organiser will not return the paid fee.
 12. In the event the conference is cancelled, the Organiser will fully refund the sums paid by a participant.

 

ADDITIONAL PROVISIONS:

 1. The Organiser reserves the right to cancel or change the date of the conference due to force majeure.
 2. The Organiser reserves the right to introduce changes into the programme of the conference, also on the day of the conference, including changes of the speeches order or their cancellation for serious reason that might occur.
 3. The Organiser will not be responsible for participants’ material goods, which may get lost, destroyed or stolen during the conference.
 4. Participants in the conference are obliged to obey by provisions, safety rules and fire protection regulations as well as the orders of the Organiser and employees in the conference venues.
 5. During the conference, a participant is obliged to have on him or her the ID card received from the Organiser in a visible place and to show it on each order of the Organiser or the employees in the venue.
 6. Video records and photographs may be made and taken during the conference by the Organiser and other entities if permitted by the Organiser.
 7. Participation in the conference equals transferring of property rights to the above records and photographs to the Organiser.
 8. In matters not regulated by these Rules, the provisions of the civil code shall apply, and all disputes which may arise from the participation in the conference will be settled by the court which has jurisdiction over the Organiser’s registered office.
 9. A participant’s registration for the conference equals acceptance of these Rules.

 

PRINT TOP

SUBSCRIBE
TO OUR NEWSLETTER

Success!

You saved you do newsletter.

Enter e-mail

Wrong e-mail


Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja