CONFERENCE REGISTRATION FEE:

Date of registration:

To 07.05.2023

08.05.2023 – 14.05.2023

15.05.2023 – 18.05.2023

Participant - speaker Special guest, Member of the Honorary and Scientific Committee

FREE OF CHARGE

FREE OF CHARGE

FREE OF CHARGE

Participant listener
(full variant)

180 EUR

250 EUR

300 EUR

Participant – listener/Accompanying person (incomplete variant)

90 EUR

125 EUR

150 EUR

 

RULES FOR PARTICIPATION:

 1. Online registration via the registration form and immediate payment of the conference registration fee is a condition for participation in the conference proceedings.
 2. It is not possible to pay a partial fee, e.g. for one or two days of the conference, even in the case of incomplete participation in the entire conference.
 3. The number of conference participants is limited. Admission to the list of Participants - Listeners and accompanying persons is determined by the order of applications and payment by the specified deadlines.
 4. A participant-listener of the conference is understood as a person who can take part in all parts of the conference programme.
 5. Participant -listener/accompanying person (incomplete variant) is understood as a person who will not take part in the beginning of the conference and its thematic sessions, but can take part in: The Ceremonial Banquet at the Saltworks Castle on 22.05.2023, the tour of the Wieliczka Salt Mine and the Feast Dinner on 23.05.2023, the tour of the Guido Mine and the Silesian Dinner on 24.05.2023 as well as the tour of the Queen Luisa Adit Complex and the Farewell Dinner on 25.05.2023.
 6. Accompanying persons wishing to take part in the entire conference programme shall register as "Participant-listener (full variant)" and pay the full conference fee.
 7. The fee shall be paid by bank transfer to the Organisers account:

  Recipient: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

  IBAN: PL 87 1130 1150 0012 1268 2620 0001

  SWIFT (BIC): GOSKPLPW

  In the transfer title please write your name and surname as well as the note: CONFERENCE FEE

  The payer is obliged to cover the bank transfer fee so that the Organisers account is credited with the amount shown in the table above.

 8. The conference fee includes:            - participation in the conference proceedings on 22-25.05.2023
  - participation in the Ceremonial Banquet at the Saltworks Castle on 22.05.2023
  - coffee breaks
  - lunches during the conference
  - feast dinners in the mines on 23.05.2023 and 24.05.2023
  - farewell dinner on 25.05.2023
  - a tour of the Wieliczka Salt Mine, the Saltworks Castle in Wieliczka, the Guido Mine and the Queen Louisa Adit Complex in Zabrze.
  - conference materials in the form of a conference bag containing, among other things:
  - conference programme
  - a „Book of abstracts”- promotional materials
  - stationery (notepad, pen)
  - pendrive
  - badge.
  - transport of participants:
  - from Wieliczka to Zabrze on 24.05.2023.
  - from Zabrze to the airports in Krakow (KRK) or Katowice (KAT) on 26.05.2023 and 27.05.2023 (participants of the tour "Industrial Upper Silesia")
 9. Fees for participation in the conference, Cracow sightseeing tour and the tour "Industrial Upper Silesia" can be combined by writing all 3 elements in the transfer title: conference fee, Cracow sightseeing, Industrial Upper Silesia.
 10. In case the payment is not made within 3 days of registration, the Organiser has the right to delete the registered participant from the list of participants.
 11. In case of resignation from participation in the conference of a registered participant, this fact should be immediately reported to: info@icmum.pl.
 12. In case of cancellation of participation, notified until 30.04.2023, the Organiser will return to the participant 100% of the paid fee.
 13. iIn case of cancellation of participation, reported by 12.05.2023, the Organiser will return 50% of the paid amount to the participant.
 14. In case of cancellation of participation, notified after 12.05.2023 or in case of no-show, the participation fee is non-refundable.
 15. An invoice will be issued to the participant for payment of the conference fee, and a corrective invoice will be issued in case of of a return.
 16. In case of cancellation of the conference, the Organiser will refund the amounts paid by the participant in full.
 17. The organiser does not cover the remaining costs of travel, accommodation in Wieliczka and breakfasts in the hotel before 20.05.2023, lunches and dinners on 20.05.2023 and 21.05.2023, accommodation in Zabrze on 26.05.2023 and travel insurance for the participants. The Organiser does not cover other costs of travel, accommodation, hotel breakfasts and insurance for the participants.

  ADDITIONAL PROVISIONS:

 18. The Organiser reserves the right to cancel or postpone the conference due to fortuitous reasons.
 19. The organizer reserves the right to make changes to the conference programme, also on the day of the conference, including the change of the order of speeches or cancellation of any speech, if there are serious reasons for this.
 20. The organiser is not responsible for participants material goods, which may be lost, destroyed or stolen during the conference.
 21. Participants of the conference are obliged to obey the regulations, safety and fire protection rules, as well as the instructions of the Organizer and staff at the conference venues.
 22. During the conference the participant is obliged to have a badge in a visible place, provided by the Organizer and must show it each time at the command of the Organizer or staff of the venue.
 23. The conference proceedings may be filmed and photographed by the Organiser and other entities with the consent of the Organiser.
 24. Participation in the conference is tantamount to the transfer to the Organiser of the economic copyright in the above recordings and photographs.
 25. In matters not covered by these Regulations shall be governed by the provisions of the Civil Code, and all disputes that may arise from participation in the conference will be resolved by the competent court for the seat of the Organiser.
 26. Registration of a participant at the conference is tantamount to accepting these Regulations.

PRINT TOP

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja