Visiting the Królowa Luiza Adit Complex - Tourist Route

This largest tourist complex of above- and underground mining facilities in Poland will be visited by conference participants on Thursday, 25.05.2023.

It was here that the history of heavy industry in Upper Silesia began, when the German director of the Higher Mining Office in Wrocław (Lower Silesia) and later Minister and Count Friedrich Wilhelm von Reden commissioned a search for coal, needed for the development of industrial plants, in 1790. Coal seams were found here, and within a year the first mine in Upper Silesia was operating here (along with its peer, the coal mine at Królewska Huta, now Chorzów). As late as the end of the 18th century, a coal steam engine was installed here and water transport of coal was introduced. At the time, the Królowa Luiza mine was one of the largest and most modern mines in Europe. As late as 1976, it employed 10,000 workers and extracted 6 million tonnes of coal a year. The last tonne went from the mine to the surface in March 1998 after 207 years of uninterrupted operation.....

The first historic building in the complex will be the Chain Bath, which was revitalised 12 years ago and hosts conferences. The building dated from 1890 was the first cloakroom and bathhouse of its kind for miners in Upper Silesia. Today little remains of its former appearance, but it will be just an introduction to the interesting facilities. After the conference, its participants will visit the Carnall Zone, a post-industrial space located next to the Carnall shaft, which was opened for cultural purposes in 2011. In the shaft building, visitors can see a real treat - a demonstration of the operation of a steam hoisting machine from 1915, which permanently operated the Carnall Shaft, 503 metres deep, until 1990. With a power output of 2,000 hp, it allowed the mine lift to be lowered at a speed of 14 metres per second. This is the oldest still operating machine of its kind on the continent.

In the compressor hall and the 6kV switching station, visitors will be able to see interesting exhibitions, such as: the "Uncommon History" exhibition, presenting the history of the Królowa Luiza mine, the "Edison Mine. The history of electrification in the Upper Silesian coal mining industry", or the exhibition "With a mining lamp through the ages", „The history of electrification in the Upper Silesian coal mining industry", or the exhibition "With the Mining Lamp Through the Centuries", located in the former battery building. Finally, there is an exhibition on mine rescue and mine risks.

Then, the group will descend to the underground to admire the historic galleries of the Królowa Luiza Mine, including a unique walkway from the end of the 18th century, carved into a coal seam more than 6 m thick. Visitors will be able to learn about the 200-year history of the development of mining techniques, see the underground water dock with a movable wooden crane and see working mining machines from the 1970s. The largest of these is a colossus called the KBW-3RDU, which weighs 28 tonnes and can mine coal at a rate of up to 10 tonnes per minute. Its two cutting organs, armed with sets of knives capable of cutting through even the hardest rock, are sure to impress. Visitors will also be able to see a cutting machine - a giant saw for cutting coal seams, a single-drum shearer and a longwall planer. The two longwalls open to the public stretch for more than 80 metres. Thanks to multimedia projections, tourists learn more about the miners' work. At the end of the tour of the mine workings, a ride on the Karlik mining train will also be an attraction.

Underground, the Królowa Luiza Mine is connected with the Main Key Hereditary Adit. Its construction began in 1799 and lasted 60 years. It was intended to help drain water from the mines in the Zabrze area and to enable the transport of coal by boat. During its construction, 14 km of underground passageways were dug, leading the adit as far as the Kłodnicki Canal. Water flowed naturally down the adit, and coal was transported by boat, from where it was loaded onto barges in the Canal and sent down the Oder River to Prussia. The adit had been unused for decades and was clogged with accumulated silt. In 2009, the difficult task of unblocking the adit and restoring it to use, this time for tourist purposes, was undertaken. Today, the adit is an underground boat route of more than 1 km under the very centre of the city of Zabrze.

 

PRINT TOP

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Organizator Międzynarodowej Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018 - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka przetwarza informacje które:

 • pochodzą ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu,
 • są pozyskiwane w drodze indywidualnych kontaktów (korespondencja email),
 • dostępne są za zgodą osób, której one dotyczą,
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z tą osobą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce z siedzibą ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
 • Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, powołaną do realizowania zadań wyznaczonych przez Administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie do przeprowadzenia czynności związanych z Konferencją ICMUM2018 i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa, dane teleadresowe i dane do faktury reprezentowanej instytucji.
 • Państwa dane osobowe będą przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z Konferencją ICMUM2018.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Z powyższych praw można skorzystać  poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem iodo@muzeum.wieliczka.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 8 32-020 Wieliczka
  • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Pełna informacja